Abhishek Bhosale

Aditya More

Ansh Chopra

Arush Katkar

Bhavaniprasad Zakkan

Dhavalsinh Mane

Ganesh Phadtare

Gaurav Gharge

Govind Jadhav

Harshwardhan Sarkale

Kaish Mulani

Karan Jadhav

Krishna Mane

Kshitij Rane

Kunal Shinde

Madhura Pawar

Krishna Mane

Kshitij Rane

Kunal Shinde

Madhura Pawar

Om Jadhav

Prathmesh Surwase

Prathviraj Gadhave

Pruthviraj Sarde

Rajendra Bhanvase

Renuka Jawahire

Saad Mulani

Saee Deshmukh

Samarth Andhare

Samarth Jadhav

Sandhya Gund

Sanyukta Tate

Shivprasad Zori

Shivshankar Ghube

Shreyash Sarkale

Shubham Biradar

Soham Kalal

Vaibhav Shinde

Vishal Shinde

Vishnu Padalkar